Privacy Policy

De Tuinmachinecompany heeft maatregelen genomen om de privacy van relaties en bezoekers van de website te waarborgen. De Tuinmachinecompany verklaart dat zij informatie van en over relaties confidentieel behandelt en alleen gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. De Tuinmachinecompany waarborgt de privacy van deze informatie door middel van goed beveiligde, met password beschermde computers. Aan de Tuinmachinecompany verstrekte informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld en is alleen bedoeld voor het contact van de Tuinmachinecompany met haar relaties.

De Tuinmachinecompany analyseert geregeld hoe bezoekers van de internetsite deze gebruiken om zodoende een beter beeld te krijgen van onder meer de informatiezoekpatronen. Daardoor is de Tuinmachinecompany in staat verbeteringen aan te brengen. De verzamelde informatie is algemeen en uit de analyses zijn geen individuele of persoonlijke informatie te herkennen.

Cookies

'Cookies' stellen de internetsite in staat de bezoeker te herkennen als deze terug komt op de internetsite van de Tuinmachinecompany en worden alleen voor dit doel benut. Cookies worden gebruikt om de computer van een bezoeker van de internetsite te koppelen aan specifieke gegevens op de internetsite. Daarmee geven ze de mogelijkheid tot een zekere mate van identificatie.
De gebruiker van internet / een browserprogramma heeft de mogelijkheid de acceptatie van cookies uit te schakelen.

Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. De Tuinmachinecompany tracht deze informatie actueel te houden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor officiële wetteksten en regelingen verwijzen wij naar de publicatie daarvan in het Staatsblad, dan wel in de Staatscourant. De Tuinmachinecompany kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites, waarnaar verwezen en/of gelinked wordt. Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan de Tuinmachinecompany.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan de Tuinmachinecompany, overeenkomstig de Auteurswet 1912, de Benelux Merkenwet en de Octrooiwet. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Tuinmachinecompany. Het gebruik van dit (beeld-)materiaal voor niet-commercieel en/of onderwijskundig gebruik kan na overleg met de Tuinmachinecompany worden toegestaan.

Virussen en veiligheid

De internetsite van de Tuinmachinecompany wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Door de Tuinmachinecompany verzonden e-mail

Door de Tuinmachinecompany verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde, vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Tuinmachinecompany staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.